Sankta Lucia

Natten går tunga fjät,
runt gård och stuva.
Kring jord som sol’n förlät,
skuggorna ruva.
Då i vårt mörka hus,
stiger med tända ljus,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.

Natten var stor och stum.
Nu, hör, det svingar
i alla tysta rum,
sus som av vingar.
Se, på vår tröskel står,
vitklädd med ljus i hår,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.

Mörkret skall flykta snart,
ur jordens dalar.
Så hon ett underbart
ord till oss talar.
Dagen skall åter ny,
stiga ur rosig sky,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.

Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt

Giv mig ej glans, ej guld, 
ej prakt i signad juletid.
Giv mig Guds ära, änglavakt 
och över jorden frid.
Giv mig en fest, som gläder mest 
den Konung jag har bett till gäst.
Giv mig ej glans, ej guld, 
ej prakt, giv mig en änglavakt.

Giv mig ett hem på fosterjord, 
en gran med barn i ring.
En kväll i ljus med Herrens ord 
och mörker däromkring.
Giv mig ett bo med samvetsro, 
med glad förtröstan, hopp och tro.
Giv mig ett hem på fosterjord: 
och ljus av Herrens ord.

Till hög, till låg, till rik, 
till arm kom, helga julefrid.
Kom barnaglad, kom hjärtevarm 
i världens vintertid.
Du ende, som ej skiftar om, 
min Herre och min Konung, kom.
Till hög, till låg, till rik,till arm 
kom glad och hjärtevarm.

Stilla natt

Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stjärnan blid
Skiner på barnet i stallets strå
Och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen.
Oss är en frälsare född.

Stora stund, heliga stund!
Änglars här slår sin rund
Kring de vaktande herdars hjord,
Rymden ljuder av glädjens ord.
Kristus till jorden är kommen,
Eder är frälsaren född.

Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår,
Nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen.
Oss är en frälsare född.

Räven raskar över isen

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov och får vi lov
att sjunga bagarens visa?
Så här gör bagaren var de går,
och var de sitter och var de står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga bagarens visa?

Nu har vi ljus

Nu ha vi ljus här i vårt hus,
julen är kommen, hopp tra-la-la-la!
Barnen i ring dansa omkring, dansa omkring.
Granen står så grön och grann i stugan,
granen står så grön och grann i stugan.
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, 
tra-la-la-la-la, la-la!

Kom lilla vän, kom nu igen,
dansa kring granen, hopp tra-la-la-la!
Glädjen är stor, syster och bror, syster och bror,
pappa, mamma, alla gå i dansen.
Pappa, mamma, alla gå i dansen.
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, 
tra-la-la-la-la, la-la!

Kom tag en sväng, klappar i mängd,
julbocken hämtat, hopp traa-la-la-la!
Lutfisk och gröt, tårta så söt, tårta så söt,
få vi sedan när vi slutat dansa.
Få vi sedan när vi slutat dansa.
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, 
tra-la-la-la-la, la-la!