Rysligt är det när stormen ryter

laulanut J. B. Löfman, Vänoxa Rysligt är det när stormen ryter, så många ömma banden sönderbryter. Så många tårar ökar böljans flod, så många mistat vännen sin så god. Jag reste på den friska bölja. Min hulda flicka kan mig icke följa, fast hennes tankar ständigt är...

Vals från Vänö

soittanut W. E. Abrahamsson, Vänö MusicSheetViewerPlugin 4.1 Kuuntele https://ohoj.fi/wp-content/uploads/2024/03/Vals-fran-Vano.mp3 Melodia,...

Det var en afton när stormen ven

Laulanut Xenia Söderström, Högsåra Det var en afton när stormen ven och vinden kylde den frusna gren, var blomma vissnat, var fågel flytt, och jordens grönska i snö förbytt. En blick mot himlen jag höjde då. Vad den var stjärnklar! Vad den var blå! Så mången stjärna...

Vals från Hitis

soittanut A. Gustafsson, Hiittinen Kuuntele https://ohoj.fi/wp-content/uploads/2024/03/Vals-fran-Hitis.mp3 Melodia,...

Åt dej ska väves en skjorta ny

Vänoxa Åt dej ska väves en skjorta ny, i första väven den väves. Och den ska fodras med katteskinn, och alla klorna skall vändas in i ryggen din, din jävel. Kuuntele https://ohoj.fi/wp-content/uploads/2024/03/At-dej-ska-vaves-en-skjorta.mp3 Melodia,...